FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
23 727 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 711 200 Kč
4
Přijaté transfery
3 640 689 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 100 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
22 980 728 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 058 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 942 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 492 461 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
185 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 980 728 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 058 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 942 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 492 461 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
185 000 Kč