FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
234 889 601 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
235 702 564 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
100 %
VÝDAJE ROZPOČET
282 216 101 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
234 689 242 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
83 %
SALDO ROZPOČET
-47 326 500 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 013 321 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU