FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
272 994 469 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
251 267 433 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
92 %
VÝDAJE ROZPOČET
320 320 969 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
247 393 772 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
77 %
SALDO ROZPOČET
-47 326 500 Kč
SALDO SKUTEČNOST
3 873 661 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU