FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
233 527 601 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
230 376 148 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
99 %
VÝDAJE ROZPOČET
280 854 101 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
228 997 932 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
82 %
SALDO ROZPOČET
-47 326 500 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 378 216 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU