FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
233 527 601 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
222 894 570 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
95 %
VÝDAJE ROZPOČET
280 854 101 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
221 424 745 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
79 %
SALDO ROZPOČET
-47 326 500 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 469 825 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU