FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
274 625 516 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
264 610 803 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
96 %
VÝDAJE ROZPOČET
322 196 016 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
258 021 655 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
80 %
SALDO ROZPOČET
-47 570 500 Kč
SALDO SKUTEČNOST
6 589 148 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU