FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
Daňové příjmy
15 104 000 Kč
Nedaňové příjmy
6 812 500 Kč
Přijaté transfery
3 494 400 Kč
Kapitálové příjmy
1 400 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
Služby pro obyvatelstvo
21 150 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 893 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 263 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
510 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
406 800 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 150 600 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 893 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 263 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
510 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
406 800 Kč