FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
Daňové příjmy
18 511 000 Kč
Přijaté transfery
6 629 300 Kč
Nedaňové příjmy
6 283 100 Kč
Kapitálové příjmy
391 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
Služby pro obyvatelstvo
26 942 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 174 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 234 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 300 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
169 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
26 942 700 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 174 200 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 234 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 300 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
169 000 Kč