FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
18 511 000 Kč
4
Přijaté transfery
6 629 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 283 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
391 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
3
Služby pro obyvatelstvo
26 942 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 174 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 234 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
169 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
26 942 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 174 200 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 234 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 191 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
169 000 Kč