FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
20 543 700 Kč
Přijaté transfery
19 435 812 Kč
Nedaňové příjmy
6 995 000 Kč
Kapitálové příjmy
297 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Služby pro obyvatelstvo
32 983 296 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
14 220 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 587 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 214 568 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
236 148 Kč
Služby pro obyvatelstvo
32 983 296 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
14 220 000 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 587 500 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 214 568 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
236 148 Kč