FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
23 727 600 Kč
Nedaňové příjmy
6 711 200 Kč
Přijaté transfery
3 330 821 Kč
Kapitálové příjmy
1 100 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
23 275 321 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 948 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 763 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
185 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
23 275 321 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 948 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 763 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
185 000 Kč