FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
Daňové příjmy
14 861 000 Kč
Nedaňové příjmy
7 307 300 Kč
Přijaté transfery
5 930 700 Kč
Kapitálové příjmy
350 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
Služby pro obyvatelstvo
22 516 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 368 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
348 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
159 200 Kč
Služby pro obyvatelstvo
22 516 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 368 000 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
348 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
159 200 Kč