FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
1
Daňové příjmy
14 861 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
7 307 300 Kč
4
Přijaté transfery
5 930 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
350 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
3
Služby pro obyvatelstvo
22 516 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 368 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
348 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
159 200 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 516 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 368 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 018 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
348 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
159 200 Kč