FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
19 647 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 652 500 Kč
4
Přijaté transfery
3 653 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
114 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
22 134 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 287 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 555 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 522 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
22 134 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 287 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 555 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 522 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
168 500 Kč