FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
21 875 000 Kč
Přijaté transfery
6 898 268 Kč
Nedaňové příjmy
6 573 900 Kč
Kapitálové příjmy
260 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
22 289 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
15 241 733 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 789 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 175 535 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
22 289 900 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
15 241 733 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 789 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 175 535 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč