FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
23 727 600 Kč
Nedaňové příjmy
6 711 200 Kč
Přijaté transfery
2 282 821 Kč
Kapitálové příjmy
786 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
22 265 321 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 639 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 788 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
22 265 321 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 639 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 788 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč