FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 28.02.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
26 410 600 Kč
4
Přijaté transfery
12 577 750 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 047 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
900 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
57 487 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 274 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 274 250 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 764 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
57 487 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 274 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 274 250 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 764 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
200 000 Kč