FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
30 045 920 Kč
4
Přijaté transfery
6 610 852 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 180 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
29 349 992 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 633 620 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 476 760 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 674 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
177 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
29 349 992 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 633 620 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 476 760 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 674 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
177 000 Kč