FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
27 071 560 Kč
4
Přijaté transfery
14 999 319 Kč
2
Nedaňové příjmy
10 369 176 Kč
3
Kapitálové příjmy
2 932 838 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
67 515 195 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 961 745 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 575 352 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 864 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
940 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
67 515 195 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
9 961 745 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
9 575 352 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 864 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
940 000 Kč