FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
26 632 300 Kč
2
Nedaňové příjmy
6 380 200 Kč
3
Kapitálové příjmy
3 845 000 Kč
4
Přijaté transfery
2 636 547 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
23 606 547 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 606 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 840 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 548 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
137 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
23 606 547 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 606 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 840 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 548 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
137 000 Kč