FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.04.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
23 575 600 Kč
Nedaňové příjmy
6 638 200 Kč
Přijaté transfery
1 573 200 Kč
Kapitálové příjmy
300 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
21 069 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 566 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 636 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
21 069 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
7 566 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 636 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 177 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
117 000 Kč